Καθαρισμοί δικτύων θέρμανσης FERNOX

Προβλήματα που δημιουργούνται στις εγκαταστάσεις θέρμανσης

 

1. Διάβρωση

Σε κάθε κλειστό ή ανοιχτό κύκλωμα θέρμανσης/κλιματισμού αμέσως μετά την πλήρωση με νερό και τη θέση σε λειτουργία αρχίζει η διαδικασία της εσωτερικής διάβρωσης των μετάλλων γνωστών σαν μαγνητίτη που πολύ συχνά αποκαλείται “λάσπη”. Τα οξείδια αυτά είναι 5 φορές βαρύτερα του νερού, εναποθέτονται στα πιο ήσυχα σημεία μιας εγκατάστασης (π.χ. κάτω γωνίες θερμαντικών σωμάτων) και ξεκολλούν δύσκολα από τις επιφάνειες. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της θερμικής επιφάνειας των θερμαντικών σωμάτων (μείωση απόδοσης), η ανεπαρκής κυκλοφορία του νερού και τελικά το μπλοκάρισμα των υδραυλικών μερών, κινητήρων, των αντλιών κ.τ.λ.

Οι παράγοντες που οδηγούν στη διάβρωση είναι οι διαφορετικοί τύποι μετάλλων στο σύστημα, τα σφάλματα αερισμού, η ποιότητα του νερού και τα υπολείμματα των καθαριστικών αλοιφών.

FERNOX HVAC CLEANER FC3 20L
FERNOX HVAC CLEANER FC3 20L

2. Άλατα

Τα στρώματα ορυκτού, ευρέως γνωστά ως άλατα, αποτελούνται βασικά από ανθρακικά άλατα ασβεστίου και μαγνησίου που είναι γενικά αδιάλυτα. Η επικάθιση αλάτων ασβεστίου προκαλεί θέματα θερμικής μεταφοράς, προσκολλά στις ζεστές επιφάνειες, συνήθως σε θερμικούς εναλλάκτες, μειώνοντας την αποδοτικότητα θερμικής μεταφοράς και μπορεί να μειώσει την παροχή σε κρίσιμες περιοχές. Μερικές φορές η επιφάνεια μπορεί να υπερθερμανθεί και οι φυσαλίδες που δημιουργούνται στην επιφάνεια του θερμικού εναλλάκτη γίνονται πολύ μεγάλες προκαλώντας θόρυβο, έτσι η ολική απόδοση έχει χαθεί. Οι σκληρές επικαθίσεις μπορεί να σπάσουν σε μεγάλα κομμάτια και να κυκλοφορήσουν στο σύστημα τελικά προκαλώντας πρόβλημα σε μια άλλη περιοχή.

3. Μικροβιολογική Μόλυνση

Τα βακτήρια που βρίσκονται στο νερό, προκαλούν την παραγωγή μεθανίου, υδρογόνου, θειούχων και το σχηματισμό οργανικών οξέων. Η μάζα βακτηρίων δημιουργεί άλγη στο νερό (σχηματισμός τζελ).

Οι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων είναι:

  • pH: 6-9 προτιμάται να είναι το εύρος που χρειάζεται για προστασία από διάβρωση.
  • Θερμοκρασία: 15-40 °C (σε θέρμανση δαπέδου, θερινό σταμάτημα, ανακοπή).
  • Θρεπτικές Ουσίες: Υγρά επεξεργασίας νερού χωρίς πιστοποίηση που περιέχουν νιτρώδη, νιτρικά, θειικά.

FERNOX AF 10

FERNOX AF 10

Μαγνητικό Φίλτρο Σωματιδίων FERNOX

Τα καινοτόμα φίλτρα της σειράς TF1 συνδυάζουν την υδροκυκλωνική/υδρονική δράση με το μαγνητικό διαχωρισμό για την αποτελεσματική απομάκρυνση των μαγνητικών, κατακρατώντας από 0.7 micron και των μη μαγνητικών αιωρουμένων σωματιδίων από το νερό του συστήματος θέρμανσης.

FERNOX TOTAL FILTER TF1

FERNOX TOTAL FILTER TF1